Alena Vitásková, Pane premiére, „Dneska by to šlo….“

  • pro občany unavující hra kolem ministra kultury, kterou ČSSD rozehrála
  • vyhodit toho, kdo poukázal na podivné praktiky s veřejnými financemi
  • středoškolák ministrem, jako v padesátých letech, stačila jen stranická průkazka
  • praxe a vzdělání pro výkon funkce ministra není to, že má rád „Budulínka“

občany více zajímá cena energií, energetická chudoba, než politická 

Alena Vitásková: Svědek u soudu nesmí lhát, a jak to bylo u soudu v Jihlavě

Na nesčetné dotazy občanů považuji za nutné veřejnost informovat o uplynulém soudním líčení, které probíhalo ve dnech 12. a 13. srpna 2019 u Okresního soudu v Jihlavě.

Zdeněk Jemelík, Nekončící příběh Aleny Vitáskové

První jarní den přinesl další zastavení na nekonečné křížové cestě pronásledování Aleny Vitáskové orgány trestního řízení. U Krajského soudu v Brně proběhlo odvolací řízení ve věci jejího stíhání kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu. Senátu soudců z povolání předsedala Halina Černá.

Paní obžalovaná se z účasti omluvila, takže jednání mělo povahu souboje obhájce a státní zástupkyně, jejichž duel rozsoudila usnesením předsedkyně senátu. Obhájce doplnil písemné odůvodnění odvolání stručným zdůrazněním jeho hlavních tvrzení. Samozřejmě navrhl zproštění obžaloby. Naproti tomu státní zástupkyně rozpitvala  hříchy paní obžalované a navrhla nepodmíněný trest vězení v trvání 42 měsíců.

Zdeněk Jemelík, Kauza Vitáskové a Zemků se vrací

Před pár dny rozeslal Nejvyšší soud ČR účastníkům řízení písemné vyhotovení usnesení, kterým senát předsedy Vladimíra Jurky vyřídil v neveřejném zasedání dne 11.prosince 2018 balík dovolání skupiny odsouzených z procesu Krajského soudu v Brně, veřejnosti známého jako „kauza Vitásková“ a k tomu dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v neprospěch Aleny Vitáskové. Je to zvláštní úkaz: předseda senátu, podepsaný pod usnesením, odešel 31.prosince 2018 do důchodu, ale jeho podpis pod pečlivě vypracovaným textem přesto stále platí.

Soud se zachoval velkoryse k odsouzené Michaele Schneidrové i její bývalé nadřízené Aleně Vitáskové, které 22. února 2016 odsoudil senát Aleše Novotného ke krutým trestům 8,5 let zbavení svobody. Vrchní soud v Olomouci senátem Ivo Lajdy zprostil Alenu Vitáskovou obžaloby a Michaele Schneidrové aspoň snížil trest na 7 let.  Nejvyšší soud ČR vrátil věc obou dam Krajskému soudu v Brně k novému projednání, v němž se musí řídit jeho pokyny.

Akena Vitásková, Co na to orgány činné v trestním řízení?

Někteří členové Rady Energetického regulačního úřad porušují zákony?
 
Energetický zákon jednoznačně určuje povinnosti členů Rady ERÚ. Pravděpodobně
dlouhodobě jsou tyto povinnosti zanedbávány a tím je zákon porušován. Nelze si jinak
vysvětlit chaos na ERÚ v posledním více než roce.
 
Mávnout rukou nad tím, že další státní instituce nefunguje? Ano, je mnoho zcela
zbytečných státních institucí a různých komor, neziskovek, které jsou přisáty na státních
financích a kromě blbostí nic kloudného vlastně pro společnost nedělají.

Zdeněk Jemelík, Štvanice na Alenu Vitáskovou nekončí

Okresní soud v Jihlavě senátem Zdeňka Chalupy uzavřel dne 21.listopadu 2018 nepravomocným rozsudkem jednu etapu trestního stíhání bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní úřadu. Uložil jí trest odnětí svobody v trvání 22 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 30 měsíců. Vyhrotil tak do krajnosti rozpor mezi oceněním její práce v úřadě udělením státního vyznamenání a hodnocením jejího jednání ve prospěch svěřeného úřadu žalobcem.

Jednání se konalo v nepřítomnosti paní obžalované, která požádala soud předem, aby jednání proběhlo v její nepřítomnosti. Obhájce a žalobce za sebe poslali substituty. Všichni tři tím nic nepokazili, pouze novináře nepotěšili.

Zdeněk Jemelík, Alena Vitásková vystrčila růžky

Když se Alena Vitásková v r.2016 jako nepravomocně odsouzená ucházela o přízeň voličů ve volbách do Senátu, představovala se jako „dáma, která se nikdy nevzdá“. Zřejmě to nebyla jen laciná póza. Ještě se jí zcela nezhojily rány po (zatím úspěšné ) šarvátce s justicí a již vystrkuje růžky k odvetě za pětileté týrání, která má směřovat k nápravě poměrů ve státě, v odvětví spravedlnosti zvlášť. Dne 20.listopadu 2018, v předvečer vyhlášení nepravomocného rozsudku Okresního soudu v Jihlavě nad ní v procesu, vedenému kvůli dosazení bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké do funkce místopředsedy ERÚ, uspořádala Alena Vitásková v Praze seminář svého spolku Institut Aleny Vitáskové,  jímž vyhlásila válku nešvarům justice i jiných státních orgánů a podporu obětem jejich nepřístojností.

Zúčastnilo se ho 48 účastníků, mezi nimi několik veřejnosti známých osobností, jako bývalá poslankyně Olga Havlová, bývalá šéfka Ústavu experimentální mediciny prof. Ema Syková  či bezpečnostní expert Jan Schneider. Vedle Aleny Vitáskové se usmívala Nela Lisková, známá jako honorární quasikonzulka vzbouřeneckých republik na hranici Ukrajiny s Ruskem, v Institutu působící jako ředitelka jedné jeho sekce. Nechybělo  několik obětí justičního bezpráví.

Alena Vitásková - Nesmírně si vážím nejvyššího ocenění mé práce

Prezident Miloš Zeman udělil dne 28. října 2018 na Pražském hradě u příležitosti významného státního svátku – Dne státnosti a 100. Výročí vzniku Československa státní vyznamenání Aleně Vitáskové.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Alena-Vitaskova-Nesmirne-si-vazim-nejvyssiho-oceneni-me-prace-557286

29. 10. 2018 9:32

Zdeněk Jemelík, Alena Vitásková na skřipci

To, co se v naší milé vlasti v současnosti děje, odpovídá citátu z klasika: „vymknuta z kloubů doba šílí“. Tanec, rozpoutaný kvůli reportáži  Sabiny Slomkové a Jiřího Kubíka o setkání s Andrejem Babišem ml., vyvolává pochybnosti o duševním zdraví politiků, kteří v něm tančí.

Podivnosti se ale dějí i mimo svět nadutých pseudoelit.

Odpuzujícím příkladem je soudní řízení trestní proti Aleně Vitáskové kvůli jejímu rozhodnutí jmenovat do postavení místopředsedkyně Energetického regulačního úřadu Renatu Veseckou, bývalou nejvyšší státní zástupkyni. To je záležitost, opravňující k označení České Republiky za „Švejkoland“ : nedávno ocenil prezident republiky její práci v Energetickém regulačním úřadě (dále jen ERÚ) udělením státního vyznamenání, současně ji chce kvůli jednání ve prospěch provozuschopnosti úřadu dostat do vězení státní zástupce z nejnižšího stupně soustavy. Panu prezidentovi vyčítám, že v odůvodnění vyznamenání zmínil jen potírání „solárních baronů“, ačkoli zmínku by zasloužily i jiné její významné zásluhy o stát, zejména úspěšná privatizace plynárenského průmyslu, či zastavení zvyšování cen energií v době jejího mandátu.

Zdeněk Jemelík, Štvanice na Alenu Vitáskovou pokračuje

Orgány činné v trestním řízení věnují Aleně Vitáskové, bývalé předsedkyni Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), „péči“,  přiměřenou těžkým zločincům. Začaly ji stíhat v r.2013 na základě obžaloby, jejíž výroková věta má jednoznačně  povahu křivého obvinění. Dne 22. února 2016 ji senát Aleše Novotného Krajského soudu v Brně odsoudil k osmi a půl letům vězení. V nejistotě a obavách pak čekala až do 17. ledna 2018 na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o jejím odvolání. Čekání bylo trestem svého druhu. Naštěstí se dočkala zprošťujícího  rozsudku. Tím se jí však trvalého klidu nedostalo, neboť nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman není s jejím zproštěním srozuměn a podal v její neprospěch dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Pokud s dovoláním uspěje, může vláčení po  soudech pokračovat i další rok nebo dva.

ROZPLÉTÁME KLUBKO SOLÁRNÍHO ZLOČINU

ROZPLÉTÁME KLUBKO SOLÁRNÍHO ZLOČINU

JAK DOPADLY KAUZY JAROMÍRA SOUKUPA

 

ODVYSÍLÁNO 26. 6. 2018 VE 20.15 HOD.

NA TV BARRANDOV

Zdeněk Jemelík, Žalobci a policisté nevidí, co nechtějí

Věnováno Aleně Vitáskové, ohrožené dovoláním nejvyššího státního zástupce, a nevinné Michaele Schneidrové,  strádající ve Věznici Světlá n.S.

Skutečnost, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal  dovolání proti zprošťujícímu rozsudku Aleny Vitáskové,  dodává jeho rozhodnutí příchuť jedinečnosti, neboť je učinil nedlouho po zveřejnění záměru prezidenta republiky udělit jí 28.října státní vyznamenání. Spojení pokusu o zneuctění z jedné strany  a vysokého ocenění druhou stranou určitě není časté. Je svébytným vyjádřením nezávislosti nejvyššího žalobce, nebo možná jeho náklonnosti ke kruhům, jež Alenu Vitáskovou nenávidí, protože oklestila jejich příjmy. V každém případě právě pro tyto zvláštní okolnosti jeho dílko přitahuje pozornost.

Stanovisko spolku Chamurappi z.s. ze dne 12.6.2018 k dovolání nejvyššího státního zástupce v neprospěch Ing.Aleny Vitáskové

Spolek Chamurappi z.s. převzal od listopadu r.2017 se souhlasem obou obžalovaných sledování kauzy Ing. Aleny Vitáskové a Ing. Michaely Schneidrové, které od r.2013 až do té doby  prováděl Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun.

S úlevou jsme vzali na vědomí zproštění Ing. Aleny Vitáskové rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018 a podporujeme úsilí Ing. Michaely Schneidrové o nápravu justičního přehmatu vůči ní cestou mimořádných opravných prostředků.

Bohužel jsme se museli seznámit také s dovoláním, kterým v neprospěch Ing. Aleny Vitáskové napadl nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018. Orgány činné v trestním řízení se zapojily do jejího pronásledování v březnu r.2013. Nepravomocného rozsudku s trestem 8,5 odnětí svobody se dočkala 22.2.2016 a na rozhodnutí odvolacího soudu pak v nejistotě čekala až do 17.1.2018. Dlouholeté pronásledování se podepsalo na jejím zdravotním stavu. Vyhoví-li Nejvyšší soud ČR požadavku nejvyššího státního zástupce na vrácení věci k novému projednání Vrchnímu soudu v Olomouci, může to být začátkem dalšího kolotoče soudních rozhodnutí, který může trvat i několik let. Takové  zacházení s ní nemá se spravedlností nic společného.

Alena Vitásková: Nepatřím do party a nemám řidičák na korečkové rypadlo

Informuji občany, proč se nezúčastním výběrového řízení do rady ERÚ

V duelu Jaromíra Soukupa s Tomio Okamurou mě zaujala diskuze kolem zdravotnictví, ministra zdravotnictví v demisi a krocích, které ministr provádí především v oblasti odvolávání ředitelů zdravotnických zařízení. Hovořilo se o jednom z důvodů odseknutí chapadel zdravotnické mafie, také bývalého náměstka ministra zdravotnictví Marka Schnajdra.

Boj proti mafiánským metodám plně podporuji, ale v poslední době stále méně věřím, že by to byl skutečný zájem vlády na očistě prostředí. Vím toho víc, než je zdrávo kolem energetické mafie a jejich metodách, o tom kam jejich vliv sahá, jak tato chapadla vypadají a co mají za lubem.

Alena Vitásková: Pavel Zeman lže

Pilíře právního státu jsou dlouhodobě narušovány, nyní již prokazatelně rozbity.

(I) Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman lže, pomáhá dotvářet trestní čin pravděpodobně na objednávku s cílem trestně stíhat nevinné lidi a svést soud na nepravdivou cestu

Rozbor k dovolání NSZ ke kauzám fovoltaických elektráren Saša-sun a Zdeněk –sun v Chomutově

NSZ Pavel Zeman se dovolal k Nejvyššímu soudu k mému zprošťujícímu rozsudku ze dne 17. ledna 2018. Až potud se jedná o rutinní praxi, která je v demokratickém a právním státě běžná. Nebýt toho, že dovolání NSZ je plné rozporů a v některých částech dokonce nepravd, lží s jediným cílem vytvořit řetězec nepřímých důkazů a tak za každou cenu odsoudit Vitáskovou, kvůli které byla celá konstrukce tohoto „zločinu“ vyrobena.