Úvod ke komentářům

20.04.2016 | Zdeněk Jemelík

Jsem dlouholetým členem Spolku na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun a dle shodného mínění Bohumila Doležala a Radko Kubíčka drzý grafoman (vyjádřili se tak v době tzv. televizní krize). Vydal jsem několik set článků, převážně na náměty z oboru trestního řízení. Vycházejí téměř výlučně na internetových serverech. Od března r. 2015 vedu vlastní blog.

Trestní věcí předsedkyně ERÚ pí. Ing. Aleny Vitáskové a její podřízené Ing. Michaely Schneidrové jsem se začal zabývat pod vlivem mediálních zpráv o účelovosti řízení, jež mělo být součástí opatření k jejímu odstranění z čela Energetického regulačního úřadu. Domněnku, že na jejím odstranění mají zájem držitelé neoprávněně získaných licencí na provozování fotovoltaických elektráren, považuji za velmi pravděpodobnou. Jistě také vadí otcům záměru na budování biometanových stanic. Uskutečnění jejich plánů by bylo dalším tunelem do veřejných rozpočtů.

Sledoval jsem celé soudní řízení přímo v soudní síni a své postřehy jsem komentoval v řadě článků, uložených nyní také na těchto internetových stránkách. Na základě získaných poznatků soudím, že trestní stíhání obou dam je nedůvodné. Připouštím, že jako laik se mohu mýlit, ale čtenáři mých komentářů se mohou přesvědčit, že své mínění opírám o znalost nezpochybnitelných skutečností.

Sleduji bedlivě rovněž trestní stíhání paní Ing. Aleny Vitáskové kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké místopředsedkyní ERÚ. Toto obvinění považuji za trapně absurdní, i když připouštím, že JUDr. Renata Vesecká z formálně právního hlediska nesplňuje kvalifikační podmínku přiměřené praxe v řídící funkci v energetice : zákonodárce sotva mohl počítat s tím, že o tuto funkci by se mohla někdy ucházet právnička s praxí ve funkci nejvyšší státní zástupkyně ČR.

S pocity bezmoci jsem sledoval snahy o její odstranění legislativními a administrativními opatřeními. Pokus o její podřazení pod zákon o státní službě s následným postavením mimo službu ztroskotal. Vládní koalice ale novelizací energetického zákona zbavila ERÚ nezávislosti a funkci předsedy ERÚ v její současné podobě zrušila.

Současný stav je takový, že Ing. Alena Vitásková zůstane v čele úřadu až do vypršení svého smluvního vztahu dnem 30.6.2017, nebude-li ovšem pravomocně odsouzena za trestný čin. Zejména proto podporuji její obhajobu.